Tvrdá voda vám může zdevastovat zahradu. Jak zlepšit její parametry?

0
301

Příliš tvrdá voda vysušuje pokožku i vlasy, tvorbou vodního kamene poškozuje pračky a podobně zařízení i armatury, se kterými přichází do kontaktu, snižuje účinnost saponátů. Obecně nevyhovuje ani rostlinám: většinou pod jejím vlivem chřadnou, ačkoli jim jinak poskytujete veškerou představitelnou péči. Jak lze parametry alespoň částečně zlepšit?

Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku, ale částečně i manganu, stroncia a oxidů železa. Tvrdá voda pochází z přechodu podzemních rezervoárů převážně vápencovým geologickým podložím. Zároveň je dobré vzít na vědomí, že z technického hlediska vede k problémům i přehnaně měkká voda – způsobuje totiž korozi.

Rozpětí na dvou stupnicích

V první řadě je třeba vědět, že voda o °dH 0 – 4 (do 0,72 milimolů na litr, čili mmol/l) se považuje za velmi měkkou, měkká má °dH 4 – 8 (0,72 – 1,43 mmol /l), mírně tvrdá °dH 8 – 12 (1,43 – 2,14 mmol/l), zvýšeně tvrdá °dH 12 – 18 (2,14 – 3,21 mmol/l), výrazně tvrdá °dH 18 – 30 (3,21 – 5,35 mmol/l) a velmi tvrdá °dH nad 30 = 5,35 mmol/l a více. Běžně se setkáte s oběma stupnicemi. Pro zjednodušení: °dH 1 je 0,1783 mmol/l a naopak 1 mmol/l znamená 5,6 °dH.
Odlišné optima u lidí a vegetace

Podle vyhlášky resortu zdravotnictví je doporučená hodnota 6,16 – 28 °dH, respektive 1,1 – 5 mmol/l. Lidé a vegetace však mají odlišná optima. V souvislosti s flórou je vesměs uváděna kritická hranice 21 °dH. Při jejím přesáhnutí se těžko navozuje únosný stav i prostřednictvím různých opatření. Všeobecnou informaci o kvalitě vody ve vaší lokalitě vám poskytne expert z oboru řízení jakosti pitných a odpadních vod dodavatelské společnosti. Objednat si můžete také analýzu specifických podmínek přímo na místě. Orientační kontrolu snadno provedete i sami pomocí komerčních indikátorových testů. Zároveň se doprovodně dozvíte pH (kyselost) či množství chlóru.

Úprava rašelinou, dřevem i vitamínem C

Pokud zjistíte, že voda pro vaši zahradu je přitvrdá, můžete použít některou ze změkčovacích metod, popřípadě dokonce jejich kombinaci. Zkuste závlahovou vodu před samotnou zálivkou upravit v dostatečně velké nádobě, například v sudu, a to rašelinou, kterou nasypete do sáčku z vyřazené nylonové punčochy. Podobný efekt má ponoření většího kusu dřeva nebo nasypání vitamínu C.

Zahřívání je pracné a nákladné

Vyhovující úrovně tvrdosti většinou dosáhnete i smícháním kohoutkové vody se studňovou. Pomáhá i zahřátí závlahové vody na 60 stupňů, ale tento způsob je pracný a nákladný, takže lze aplikovat pouze při menším počtu rostlin – třeba hrnkových na terase. Týká se to i destilované vody. Stále oblíbenějším alternativním řešením je zachytávání a následná redistribuce dešťové vody.

Předchozí článekPřipravte si zahradní cold brew: lahodný čaj pro letní posezení venku
Další článekKrása jantaru